Over
Thuiszorg
Melodi

Over ons: wie is Thuiszorg Melodi?

Wij begrijpen dat onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom bieden we thuiszorg en huishoudelijke hulp, net als persoonlijke verzorging, verpleging en zelfs palliatieve zorg. Met een klein team van ervaren professionals, die dankzij hun multiculturele achtergrond begrijpen wat voor jou belangrijk is. Tijdens intensieve verpleging of bij kleine huishoudelijke klusjes die zelf niet meer lukken.

Missie

Thuiszorg Melodi zet zich in voor mensen die moeilijk te bereiken zijn in de samenleving en weerstand ervaren tot het accepteren van noodzakelijke zorg van derden (professionals). Onze missie is het behouden, verbeteren dan wel het herstellen van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Thuiszorg Melodi beoogt een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdaging van kwaliteit, toegewijde en zorgvuldige zorg met oog voor het individu.

Visie

Thuiszorg Melodi vindt het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en blijven. Juist wanneer dat wegens ziekte en beperkingen moeilijker wordt. In de uitvoering van zorg maakt Thuiszorg Melodi dit zichtbaar. Zij zijn een op waarden geïnspireerde organisatie, die vorm en inhoud geeft aan belevingsgerichte zorg door de cliënt met haar verantwoordelijkheid, autonomie, cultuur en eigen regie centraal te stellen. Goede, verantwoorde, veilige zorg- en dienstverlening vormt de basis. Door een divers team aan professionals met verschillende achtergronden op te zetten, die waar nodig ook tweetalig zijn, is Thuiszorg Melodi in staat aan te sluiten bij de waarden, normen, gewoonten en moedertaal van de zorgvragers waardoor de drempel tot het accepteren van noodzakelijke hulp/zorg van derden toegankelijker en laagdrempeliger wordt voor deze zorgvragers. Thuiszorg Melodi heeft een holistische visie op zorg en zorgvragers en stelt de zorgvrager, met al haar facetten, centraal. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect zijn kernwoorden binnen de visie van Thuiszorg Melodi. Melodi is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheden en figureert zich ook op deze manier.

Wilt u meer weten over onze diensten?