Thuiszorg via Thuiszorg Melodi

Samen met de huisarts of wijkverpleegkundige wordt besproken wat je zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar of de zorgkantoor. De wijkverpleegkundige helpt je om de zorg te organiseren, samen met je familie, vrienden en andere professionele zorgverleners.

De wijkverpleegkundige coördineert de thuiszorg voor jou en stemt af met andere zorgverleners, zoals de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. De wijkverpleegkundige richt zich niet alleen op zorg gerelateerde thuiszorg, maar kan ook contact leggen met de gemeente als je bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of andere vormen van ondersteuning nodig hebt. Op die manier kan ook huishoudelijke hulp geregeld worden indien nodig.

Welke verpleging en verzorging vallen onder thuiszorg?

Alle verpleging en verzorging die je thuis ontvangt, valt onder de noemer thuiszorg. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij het aankleden en douchen, en assistentie bij toiletbezoeken. Medische zorg wordt indien nodig verstrekt door de wijkverpleegkundige. Voorbeelden van medische zorg