Heeft u een klacht over onze dienstverlening of een tip om deze te verbeteren? Bespreek dit dan eerst met de persoon die de hulp of dienst heeft verleend. Dat werkt vaak al heel verhelderend.

Als u er samen niet uitkomt, of als u het moeilijk vindt om het gesprek met de betrokken medewerker aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionarissen. In een persoonlijk gesprek kunt u uw onvrede toelichten. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en met u in gesprek gaan over de mogelijkheden en procedures. We willen waar mogelijk het vertrouwen herstellen, maar we willen vooral ook graag leren van situaties.
Ook als u een suggestie heeft om de zorg of dienst te verbeteren horen wij dat graag. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze bewoners, cliënten en mantelzorgers met als doel om zo goed mogelijke zorg en diensten te leveren.
Hier kunt u de klachtenregeling van Thuiszorg Melodi inzien.

Contactgegevens

Interne klachtenfunctionaris
Contactpersoon: Nursah Atas
Adresgegevens: Parkweg 80
Postcode en Plaats: 6717 HV Ede
Tel nr: 06 – 28 54 60 00
E-mail: info@thuiszorgmelodi.nl

Klachten-/ geschillencommissie (extern)
Contactpersoon: Klachtenportaal zorg
Adresgegevens: Westerstraat 117
Postcode en Plaats: 1601 AD Enkhuizen
Tel nr: 0228 – 32 22 05
E/mail: info@klachtenportaalzorg.nl