Palliatieve zorg is een gespecialiseerde vorm van zorg en ondersteuning die wordt geboden in de laatste fase van het leven, wanneer er geen genezing meer mogelijk is volgens medisch inzicht. Indien u ervoor kiest om deze fase thuis door te brengen, biedt onze palliatieve zorg u en uw naasten ondersteuning om de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk te waarborgen.

Onze verpleegkundige kan u assisteren bij de zorg zelf, het regelen van benodigde zorg, het beantwoorden van vragen en het vinden van oplossingen voor praktische en fysieke problemen.