Inclusiecriteria

Er wordt nagegaan of de zorgvraag aansluit op de door Thuiszorg Melodi geleverde diensten en de geldende exclusiecriteria.

De grondslagen:

 • somatische aandoening of beperking;
 • lichamelijke handicap;
 • zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis
 • psychosociale problemen;
 • die resulteren in de volgende zorgvraag gerelateerde zorg- en dienstverlening:
  • persoonlijke verzorging (ZVW ongecontracteerd, ZVW pgb, WLZ pgb, WMO pgb)
  • verpleging (ZVW ongecontracteerd, ZVW pgb, WLZ pgb, WMO pgb)
  • huishoudelijke hulp (WLZ pgb, WMO pgb);

komen in aanmerking voor zorg en dienstverlening vanuit Thuiszorg Melodi.

Exclusiecriteria

Thuiszorg Melodi beoogt een zo toegankelijk mogelijke organisatie te zijn en zo divers mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Toch zijn er enkele situaties waarin Thuiszorg Melodi geen zorg kan verlenen, namelijk:

 • wanneer een cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving;
 • wanneer er sprake is van onbetamelijk gedrag in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en/of geweld van een cliënt jegens een of meerdere medewerkers van Thuiszorg Melodi in een eerdere indicatieperiode, of wanneer bekend is van een cliënt dat deze dergelijk gedrag heeft vertoond jegens medewerkers en/of cliënten van een andere zorginstelling;
 • wanneer er sprake is van multipele ernstige psychiatrische aandoeningen;
 • wanneer er sprake is van noodzaak tot het door Thuiszorg Melodi toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen;
 • wanneer de zorgvraag zodanig hoog complex is en/of er sprake is van ernstige multipele problematiek waardoor zorgverlening is vereist die de bevoegd- en bekwaamheid van de medewerkers van Thuiszorg Melodi overstijgt.