Het is onze missie om duurzame en professionele zorg voor onze cliënten in de thuissituatie mogelijk te maken. Duurzame zorg betekent voor ons dat we persoonsgericht werken en oog hebben voor elke unieke cliënt.

Daarnaast richten wij ons op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het werkplezier, het welbevinden en de gezondheid van onze medewerkers is een groot goed. Daarom bieden wij onze medewerkers een veilige werkplek en diverse mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Ook vinden we het van belang dat ons materieel en de materialen, voedings- en hulpmiddelen die we gebruiken zo duurzaam mogelijk zijn en zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. We streven bijvoorbeeld naar hergebruik van ons afval en blijven zo digitaal mogelijk werken.

We willen actief bijdragen aan het sociale netwerk waar wij deel van uitmaken. Zo zijn onze wijkteams zoveel mogelijk bekend met het sociale netwerk van de wijk waar ze gevestigd zijn. We stimuleren dat meerdere generaties elkaar ontmoeten en ondersteunen in de wijk.