Missie

Thuiszorg Melodi zet zich in voor mensen die moeilijk te bereiken zijn in de samenleving en weerstand ervaren tot het accepteren van noodzakelijke zorg van derden (professionals). Onze missie is het behouden, verbeteren dan wel het herstellen van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten.

“Thuiszorg Melodi beoogt een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdaging van kwaliteit, toegewijde en zorgvuldige zorg met oog voor het individu.”

Visie

De eigen visie van Thuiszorg Melodi is: Ieder individu kan zo lang mogelijk thuis leven en hun eigen regie behouden. Als organisatie is het van enorm belang dat mensen zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en blijven. Dit vooral wanneer het moeilijker wordt door ziektes en/of andere beperkingen.

“Thuiszorg Melodi is een op waarden geïnspireerde organisatie, die vorm en inhoud geeft aan belevingsgerichte zorg door de cliënt met haar verantwoordelijkheid, autonomie, cultuur en eigenregie centraal te stellen.”