Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon.

Een cliëntvertrouwenspersoon (cvp) is een onafhankelijke persoon (met geheimhoudingsplicht) die u kosteloos bijstand verleent over aangelegenheden die samenhangen met onvrijwillige zorg, een opname of verblijf in een accommodatie of het doorlopen van de klachtprocedure. Wilt u meer informatie over een cvp? Klik dan hier.

Klik hier voor een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon.